ΚΟΥΤΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ TP600 14 lit cm 30x45x14,5