ΚΑΛΑΘΙ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΦΟΥΓ/ΤΟΣ ΕΠΑΓ/ΚΟ ΔΙΑΦ.ΧΡΗΣΕΩΝ SS780 VIOSARP