Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

5206753012368
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753012016
Κιβ/Συσκ.:
24
5206753001270
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001294
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001140
Κιβ/Συσκ.:
12

Φαράσια

Κουβάδες

Βούρτσες

8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
60
5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
24/60

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

Διάφορα Είδη Καθαρισμού

Αιωρούμενα

5206753007159
Κιβ/Συσκ.:
36
5206753007173
Κιβ/Συσκ.:
24