Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

5206753001294
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001119
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753012368
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001140
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001270
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753012016
Κιβ/Συσκ.:
24

Φαράσια

Κουβάδες

Βούρτσες

5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
24/60
5206753029991
Κιβ/Συσκ.:
16
5206753030003
Κιβ/Συσκ.:
16
8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
60
5206753030034
Κιβ/Συσκ.:
20
5206753030041
Κιβ/Συσκ.:
6

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

5206753022541
Κιβ/Συσκ.:
12
8691459106102
Κιβ/Συσκ.:
4
5206753022565
Κιβ/Συσκ.:
8
5206753022558
Κιβ/Συσκ.:
12