Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

5206753012368
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001270
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001119
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001140
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001294
Κιβ/Συσκ.:
12

Φαράσια

Κουβάδες

5206753001317
Κιβ/Συσκ.:
25
5206753003434
Κιβ/Συσκ.:
20

Βούρτσες

8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
60
5206753030034
Κιβ/Συσκ.:
20
5206753030041
Κιβ/Συσκ.:
6
5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
60
5206753029991
Κιβ/Συσκ.:
16
5206753030003
Κιβ/Συσκ.:
16

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

Διάφορα Είδη Καθαρισμού