Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

5206753012368
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001119
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001270
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753001140
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753012016
Κιβ/Συσκ.:
24
5206753001294
Κιβ/Συσκ.:
12

Φαράσια

Κουβάδες

Βούρτσες

5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
24/60
8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
60

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

8691459106102
Κιβ/Συσκ.:
4
5206753022565
Κιβ/Συσκ.:
10
5206753022558
Κιβ/Συσκ.:
12
5206753022541
Κιβ/Συσκ.:
12

Διάφορα Είδη Καθαρισμού

Αιωρούμενα

5206753007210
Κιβ/Συσκ.:
6
5206753007166
Κιβ/Συσκ.:
24
5206753007159
Κιβ/Συσκ.:
36
5206753007173
Κιβ/Συσκ.:
24