Επαγγελματικός Εξοπλισμός

Σκούπες

Φαράσια

Κουβάδες

5206753003434
Κιβ/Συσκ.:
/20
5206753001317
Κιβ/Συσκ.:
/25

Βούρτσες

5206753003045
Κιβ/Συσκ.:
/24
5206753029991
Κιβ/Συσκ.:
/16
5206753030034
Κιβ/Συσκ.:
/20
5206753030041
Κιβ/Συσκ.:
/6
8691858001107
Κιβ/Συσκ.:
/60-100

Σφουγγαρίστρες

Πετάλ

Διάφορα Είδη Καθαρισμού

Αιωρούμενα