Επέκταση δραστηριότητας

Στην συνεχεία σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα συμπεριέλαβε την εισαγωγή, εμπορία και διανομή μιας ολοκληρωμένης γκάμας ειδών οικιακής χρήσεως.

Ημερομηνια Event: 
Κυριακή, 9 Φεβρουάριος, 1986
Εικόνα Event: